Termer

I golvläggarbranschen

 

Fris=Stav som läggs på längden eller på bredden utmed väggarna i ett rum

Listband=Stav som ofta läggs längs med frisen och är den som ligger närmast mönsterstaven.